Bystyreinnlegg: Økonomisk sosialhjelp

Ordfører. Arbeiderpartiet er glad for at byrådet er imøtekommende og uttrykker at man vil levere på en bestilling i tråd med forslagsstillernes vedtak, dersom bystyret vedtar det.

Og det vil bystyrets flertall i dag gjøre og Arbeiderpartiet støtter forslagsstillernes ønske.

Byrådet har rett i at sosialtjenesten skal være et siste sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt og at økonomisk sosialhjelp er ment til å være en korttidsytelse og at økonomisk sosialhjelp i seg selv ikke vil løfte noen ut av fattigdom.

Samtidig vet vi at mange er helt dønn avhengige av sosialhjelp og at dette økonomiske sikkerhetsnettet for mange blir ytelser de står på over flere år. SSBs rapport for 2018 viser at over 132.000 personer var sosialhjelpsmottakere i Norge i 2017 hvorav 53.000 av disse hadde sosialhjelpen som viktigste kilde til livsopphold. Blant disse var det mange barnefamilier.

Altså, sosialhjelpen er for mange barnefamilier det som gir brød på bordet, varme i ovnen, toalettpapir på do, penn og papir til å gjøre leksene, tannbørste til å pusse tennene og dyne til å krype under når ovnen ikke demmer opp for kuldegradene.

Ordfører. Jeg er glad for at vi i inneværende budsjett har økt sosialbudsjettet med 5,6 millioner kroner i 2019. At klestillegget for barnefamilier som mottar sosialhjelp er mer enn doblet fra 300 til 700 kroner per halvår. At vi bruker 12 millioner kroner på moderasjonsordningene i SFO slik at mer enn 800 barn får enten et gratis SFO-tilbud eller sterkt redusert pris. Ja, jeg er sågar glad for at det brukes mer enn 10 millioner kroner på å få internett inn i kommunalboligene og ut til byens vanskeligstilte.

Ja det er tilleggsytelser og noen fnyser kanskje av at man bruker penger på internett. Men det er en del av hva et livsopphold krever. Jeg husker som den dag i dag da tidligere rektor på Slettebakken skole, Mimi Bjerkestrand, i samtale med meg i 2015 fortalte om alle barna i bergensskolen som var avskåret fra å kunne kommunisere med skolene via digitale læringsplattformer eller bruke internett til å sanke ny kunnskap og kommunisere med resten av verden.

Altså, 30 år etter at internett ble gjort offentlig tilgjengelig for hele verden så har byrådet sørget for at internett også kommer inn i hjemmene til byens vanskeligstilte. På tide!

Ordfører. Nå skal jeg ikke gå meg vill i små og store detaljer. Men poenget er at det er en bra utvikling med økt sosialbudsjett og bedre rammer til tilleggsytelser. Og det er klart at det er politikernes oppgave å både være systemkritiske og etterprøve om sikkerhetsnettet som sosialhjelp er, om det funker og om det yter godt nok økonomisk hjelp. Spesielt når vi vet at dette er ytelser som mange er helt avhengig av – og gjerne over tid.

Og i så henseende er representantene Miljeteig og Gruner på sporet av noe interessant med sitt forslag om at kommunen skal lage et veiledende månedsbudsjett for sosialhjelpssatsene. Det gir byrådet anledning til å vise hvordan sosialhjelpen i Bergen kommune funker og om den funker godt nok.