Matglede i pleie- og omsorg

Arbeiderpartiet ønsker at mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten skal skape livsgnist og matlyst hvor ernæring står sentralt i tjenestetilbudet til bergenserne.

Derfor har Ap/KrF/V-byrådet nylig fremmet «handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten». Planen er tydelig på at Bergen kommune skal forebygge og behandle underernæring, feilernæring og overvekt. Brukere som mottar pleie -og omsorgstjenester skal ha et godt, velsmakende og individuelt tilpasset mattilbud som fremmer helse, livskvalitet og måltidsglede.

Bergen kommune skal ha ansatte med tilstrekkelig og rett kompetanse for å utøve god ernæringspraksis og ivareta brukernes individuelle behov. Og vi skal være i front i arbeidet med å sikre bærekraftig matproduksjon. Alt dette skal bergenserne kunne måle kommunens tjenestetilbud på.

I arbeidet med handlingsplan har debatten om kjøkkenreformen aktualisert seg. Reformen ble politisk vedtatt i 2001, men har vært diskutert siden 90-tallet og frem til i dag over tyve år senere. Kjøkkenreformen hadde i sin tid blant annet som mål å sikre at mest mulig av ressursene på kommunens institusjoner skulle gå til personell på avdelingene. I årene etter reformen har nedleggelse av produksjonskjøkken på institusjonene møtt kritikk.

Arbeiderpartiet er derfor glad for at byrådet i handlingsplanen legger opp til en evaluering av kjøkkenreformen og vil vurdere nytt kommunalt produksjonskjøkken, utrede flere nye institusjonskjøkken på eksisterende sykehjem og om nye sykehjem skal bygges med eget produksjonskjøkken. Jeg tenker helt nøkternt at dette er i tråd med hva brukerne av byens pleie- og omsorgstjenester ønsker seg. En slik utredning forutsetter en tydelig faglig forankring hvor ernæringsarbeidet danner grunnlaget. Samtidig må dette ses i sammenheng med hva det krever av ressurser og bemanning på institusjonene og om kommunen er rustet til å investere det som kreves.

Bergen kommunes nye handlingsplan setter mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten på dagsorden. Det er et solid stykke arbeid byrådet har levert og som danner et godt grunnlag for pleie- og omsorgstjenestenes tilbud nå og i fremtiden.