Politiker-Pål

Mitt navn er Pål Anker Hafstad Thorsen. Jeg er 39 år, samboer med Karina og pappa til tre barn. Vi er bosatt på Slettebakken i Årstad bydel i Bergen.

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet i Bergen som 69.kandidat på valglisten. For å komme inn i bystyret trenger partiet mitt din stemme og jeg trenger så mange kryss og slengere som mulig. Derfor trenger jeg din hjelp til å spre ordet i grasroten!

For at du som velger skal få vite mer om meg og hva som er drivkraften min for fire nye år som folkevalgte, har jeg spisset noen ord i følgende:

I mitt daglige virke jobber jeg som daglig leder for Sædalen IL. Tidligere har jeg vært byråd for barnehage, skole og idrett. Før den tid har jeg jobbet som konsulent for Fylkesmannen i Hordaland på utdanningsavdelingen, som kommunalråd for Bergen kommune, arbeidsleder og dataregistrerer for Opinion AS og fylkessekretær for AUF.

I 2003 ble jeg første gang valgt inn i Bystyret i Bergen som AUFs ungdomskandidat. Bakgrunnen for at jeg stilte til valg var at jeg engasjerte meg i nærmiljøet på Løvstakksiden i Årstad bydel, hvor jeg er oppvokst. Jeg ble veldig bevisst de store forskjellene og den sosiale urettferdigheten som eksisterer i Bergen og det har alltid vært drivkraften min i politikken: Kampen for å utjevne sosiale forskjeller.

Som medlem av Bystyret i Bergen i 16 år, hvorav 3 år som byråd, har jeg spesielt vært opptatt av barnehage, skole og idrettspolitikk fordi jeg mener det er her vi kan ta viktige sosialpolitiske grep som vil motkode at fattigdom går i arv.

Jeg ønsker at byen vår skal være tuftet på solidaritet og samhørighet med utgangspunkt i grunntanken om å handle ut fra mer enn egeninteresse. Det handler om å skape kollektive verdier for flere.

En god kollektiv verdi for Bergen by er å jobbe for ambisjonen om like muligheter for alle. Alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn, skal ha en god oppvekst hvor barnehage, skole, idrett, kultur og helse prioriteres i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller. Det er mye god sosialpolitikk i å investere i barna våre sin oppvekst.

Samtidig mener jeg en god kollektiv verdi for Bergen er å jobbe for å bli Norges grønneste storby, tuftet på solidaritet hvor politikken handler om mer enn fri flyt av svevestøv og nitrogendioksid ned i bergensernes lunger.

Byens oppvekst- og sosialpolitikk henger tett sammen med miljøpolitikken. Her er ingen motsetninger, tvert i mot!

Jeg forankrer mitt politiske og ideologiske virke i sosialdemokratiet og som politiker for Arbeiderpartiet i Bergen. Mitt politiske regnskap viser at jeg er trygt plassert på venstresiden.

Ønsker du en uredd og modig folkevalgt som lytter til grasroten og tar ombudsrollen på alvor enten saken er liten eller stor? Da håper jeg du kan hjelpe meg. For å komme inn i bystyret trenger partiet mitt din stemme og jeg trenger så mange kryss og slengere som mulig. Derfor trenger jeg din hjelp til å spre ordet!

Fra Mjølkeråen til Tunesflaten, fra Slettebakken til Loddefjord Torg. Alle stemmer teller. Bruk din mulighet til å velge hvem som skal styre byen vår de neste fire årene!

Ordfører Marte Mjøs Persen og idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen åpnet nye Stemmemyren Idrettspark i 2017. Et idrettsanlegg som høyresiden hadde skrinlagt, men som IL Sandviken fikk kjempet inn igjen på budsjettet.

(Ps. Det betyr noe hvem som styrer byen vår).