Kvalitet i barnehagene

Barnehagene som organisasjon har gjennomgått store endringer de siste tiårene i takt med generelle samfunnsendringer.

Økt mangfold, flere små barn, økt institusjonalisering av barndommen, krav om større fleksibilitet og stadig nye krav til barnehagens omsorgsfunksjon, faglighet og profesjonalitet i møte med barn og foreldre er noen av de mest umiddelbare endringene sektoren står overfor og må håndtere.

Read More

Sosialpolitikk for dem som trenger fellesskapet mest

Alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Derfor vil Arbeiderpartiet at kommunen skal levere tjenester av høy kvalitet og ta et ekstra ansvar for dem som trenger fellesskapet mest.

Foto: Presentasjon av Bergen kommunes levekårsrapport i 2016.

Allerede etter ett år ved makten la byrådet frem en handlingsplan mot fattigdom med spesielt vekt på barnefamiliers situasjon.

Statusrapporter peker på en høyst reell bekymring for det økende antallet barn som lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Read More

En skole i tiden er en skole for fremtiden

I august har rundt 3000 6-åringer sin første skoledag på en av Bergens mange grunnskoler. Første skoledag er en spesiell dag, en merkedag både for de nye elevene selv og for familiene deres.

En flokk spente barn og voksne står samlet på skoleplassen, den lille gutten eller jenta holder mor eller far i hånden, kikker blygt rundt seg og venter med spenning på at rektor skal lese opp akkurat hennes eller hans navn.  Så går barnet frem til rektor, strekker frem hånden og hilser. Skoledagen har begynt.

Read More

Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle

Arbeiderpartiet har en ambisjon om at Bergen skal bli en foregangskommune innen idrett- og aktivitetsutvikling.

Derfor skal vi satse på breddeidretten, utvikle talenter og legge til rette for toppidretten. Idrettsplanen som byrådet la frem i 2016 skisserte både muligheter og løsninger for at nærmiljøene og en samlet by kan tilby et variert aktivitetstilbud innenfor den egenorganiserte og organiserte idretten.

Read More

Barnehagepengene til barnehagebarna!

Vi har nylig blitt kjent med at Bergen kommune mener barnehagekjeden Akasia har hatt lavere bemanning i barnehagene enn de har fått penger til gjennom flere år.

Kommunen krever derfor at barnehagekjeden betaler tilbake 28 millioner kroner i offentlige tilskudd.

Jeg skal ikke forhåndsdømme Akasiabarnehagene. De skal få gjøre sine vurderinger av saken og komme med sin (høyst) nødvendige forklaring. Men det er betimelig å ta en titt i bakspeilet for å se hva som er årsaken til at Bergen kommune fører økonomisk tilsyn med denne og andre barnehagekjeder.

Read More

SFO for alle barn!

Skolefritidsordningen er en viktig fellesarena hvor alle barn skal ha like muligheter og ingen skal ekskluderes fra å delta.

Arbeiderpartiet vil at SFO skal inkludere flere barn og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Da er det helt avgjørende at kvaliteten i SFO er god og at Bergen kommune innfrir barnas forventninger om et innholdsrikt tilbud.

 

Derfor har Arbeiderpartiet i byråd utarbeidet en ny rammeplan for SFO med satsingsområdene «vennskap, lek og læring». Det er første gang det er utarbeidet en rammeplan som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av tilbudet. På denne måten får barn og foresatte informasjon om hva de kan forvente av SFO og vi får tydeliggjort kravet til skolene om å levere et tilbud med høy kvalitet.

Read More

Ja til bemanningsnorm!

Stortinget har vedtatt ny bemanningsnorm for barnehagene. Et enstemmig bystyre i Bergen støtter innføring av bemanningsnorm for barnehagene, men er tydelig på at denne må fullfinansieres av staten, at barnehagene må få tid på seg til å innfri nye krav og at bemanningsnormen må holde i hevd trygghet og tilknytning for barna og gode arbeidsvilkår for de ansatte.

Read More

Bedre svømmeopplæring

Bedre svømmeopplæring!

I Bergen investerer vi mer penger i god svømme- og livredningsopplæring for både barnehagebarn og for elevene i bergensskolen.

Kystbyen Bergen skal gå foran og tilby den beste svømmeopplæringen i landet. Barn og unge har nær tilgang til sjø og vann i byen vår og det er derfor viktig med gode svømmeferdigheter slik at de er trygge og fortrolige med å delta i aktiviteter i vann.

Read More

Politiker-Pål

Mitt navn er Pål Anker Hafstad Thorsen. Jeg er 39 år, samboer med Karina og pappa til tre barn. Vi er bosatt på Slettebakken i Årstad bydel i Bergen.

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet i Bergen som 69.kandidat på valglisten. For å komme inn i bystyret trenger partiet mitt din stemme og jeg trenger så mange kryss og slengere som mulig. Derfor trenger jeg din hjelp til å spre ordet i grasroten!

For at du som velger skal få vite mer om meg og hva som er drivkraften min for fire nye år som folkevalgte, har jeg spisset noen ord i følgende:

I mitt daglige virke jobber jeg som daglig leder for Sædalen IL. Tidligere har jeg vært byråd for barnehage, skole og idrett. Før den tid har jeg jobbet som konsulent for Fylkesmannen i Hordaland på utdanningsavdelingen, som kommunalråd for Bergen kommune, arbeidsleder og dataregistrerer for Opinion AS og fylkessekretær for AUF.

I 2003 ble jeg første gang valgt inn i Bystyret i Bergen som AUFs ungdomskandidat. Bakgrunnen for at jeg stilte til valg var at jeg engasjerte meg i nærmiljøet på Løvstakksiden i Årstad bydel, hvor jeg er oppvokst. Jeg ble veldig bevisst de store forskjellene og den sosiale urettferdigheten som eksisterer i Bergen og det har alltid vært drivkraften min i politikken: Kampen for å utjevne sosiale forskjeller.

Som medlem av Bystyret i Bergen i 16 år, hvorav 3 år som byråd, har jeg spesielt vært opptatt av barnehage, skole og idrettspolitikk fordi jeg mener det er her vi kan ta viktige sosialpolitiske grep som vil motkode at fattigdom går i arv.

Jeg ønsker at byen vår skal være tuftet på solidaritet og samhørighet med utgangspunkt i grunntanken om å handle ut fra mer enn egeninteresse. Det handler om å skape kollektive verdier for flere.

En god kollektiv verdi for Bergen by er å jobbe for ambisjonen om like muligheter for alle. Alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn, skal ha en god oppvekst hvor barnehage, skole, idrett, kultur og helse prioriteres i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller. Det er mye god sosialpolitikk i å investere i barna våre sin oppvekst.

Samtidig mener jeg en god kollektiv verdi for Bergen er å jobbe for å bli Norges grønneste storby, tuftet på solidaritet hvor politikken handler om mer enn fri flyt av svevestøv og nitrogendioksid ned i bergensernes lunger.

Byens oppvekst- og sosialpolitikk henger tett sammen med miljøpolitikken. Her er ingen motsetninger, tvert i mot!

Jeg forankrer mitt politiske og ideologiske virke i sosialdemokratiet og som politiker for Arbeiderpartiet i Bergen. Mitt politiske regnskap viser at jeg er trygt plassert på venstresiden.

Ønsker du en uredd og modig folkevalgt som lytter til grasroten og tar ombudsrollen på alvor enten saken er liten eller stor? Da håper jeg du kan hjelpe meg. For å komme inn i bystyret trenger partiet mitt din stemme og jeg trenger så mange kryss og slengere som mulig. Derfor trenger jeg din hjelp til å spre ordet!

Fra Mjølkeråen til Tunesflaten, fra Slettebakken til Loddefjord Torg. Alle stemmer teller. Bruk din mulighet til å velge hvem som skal styre byen vår de neste fire årene!

Ordfører Marte Mjøs Persen og idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen åpnet nye Stemmemyren Idrettspark i 2017. Et idrettsanlegg som høyresiden hadde skrinlagt, men som IL Sandviken fikk kjempet inn igjen på budsjettet.

(Ps. Det betyr noe hvem som styrer byen vår).

Korriin fiican iyo siyaasad qoys oo wanaagsan!

Waxaanu isu soo sharaxaynaa doorashada xisbiga Shaqaalaha Bergen. Waxaanu ka shaqaynaynaa magaalo u midaysan sidii bulshadu u dhawri lahayd kuwooda ugu taagta daran.

Carruurta iyo dhallinyaradu waxay heli doonaan fursado isku mid ah magaalada Bergen. Taas micneheedu waa in xisbiga Shaqaaluhu uu mudnaanta siin doono xannaano ammaan ah, iskuulo wanaagsan, iyo deeq isboorti iyo dhaqan oo ay dhallinyarada iyo carruurtu u siman yihiin.

Pål iyo Cabdullahi
Read More