Kvalitet i barnehagene

Barnehagene som organisasjon har gjennomgått store endringer de siste tiårene i takt med generelle samfunnsendringer.

Økt mangfold, flere små barn, økt institusjonalisering av barndommen, krav om større fleksibilitet og stadig nye krav til barnehagens omsorgsfunksjon, faglighet og profesjonalitet i møte med barn og foreldre er noen av de mest umiddelbare endringene sektoren står overfor og må håndtere.

Read More

Barnehagepengene til barnehagebarna!

Vi har nylig blitt kjent med at Bergen kommune mener barnehagekjeden Akasia har hatt lavere bemanning i barnehagene enn de har fått penger til gjennom flere år.

Kommunen krever derfor at barnehagekjeden betaler tilbake 28 millioner kroner i offentlige tilskudd.

Jeg skal ikke forhåndsdømme Akasiabarnehagene. De skal få gjøre sine vurderinger av saken og komme med sin (høyst) nødvendige forklaring. Men det er betimelig å ta en titt i bakspeilet for å se hva som er årsaken til at Bergen kommune fører økonomisk tilsyn med denne og andre barnehagekjeder.

Read More

Ja til bemanningsnorm!

Stortinget har vedtatt ny bemanningsnorm for barnehagene. Et enstemmig bystyre i Bergen støtter innføring av bemanningsnorm for barnehagene, men er tydelig på at denne må fullfinansieres av staten, at barnehagene må få tid på seg til å innfri nye krav og at bemanningsnormen må holde i hevd trygghet og tilknytning for barna og gode arbeidsvilkår for de ansatte.

Read More

Bedre svømmeopplæring

Bedre svømmeopplæring!

I Bergen investerer vi mer penger i god svømme- og livredningsopplæring for både barnehagebarn og for elevene i bergensskolen.

Kystbyen Bergen skal gå foran og tilby den beste svømmeopplæringen i landet. Barn og unge har nær tilgang til sjø og vann i byen vår og det er derfor viktig med gode svømmeferdigheter slik at de er trygge og fortrolige med å delta i aktiviteter i vann.

Read More

Bystyreinnlegg: Folkehelseplanen

Statusrapport for folkehelseplanen gir oss mulighet til å justere kursen der det er nødvendig. Byrådet har helt riktig valgt å styrke innsatsen for å redusere sosiale helseforskjeller.

Vi ønsker ikke en by hvor det er sosiale helseforskjeller mellom menn og kvinner, mellom renholdere og lærere, eller om man er bosatt på Nattland eller Løvstakksiden. Men sånn er det. Paradokset er at i en tid med stadig vekst og utvikling i det norske samfunnet så øker de sosiale forskjellene. Det er også tilfellet i Bergen. Derfor er det så viktig at byrådets tilnærming til folkehelsearbeidet forankres i tanken om en mer rettferdig by med mindre forskjeller. Samtidig er det et tankekors at sosial ulikhet i helse ikke var nevnt i den opprinnelige planen og at tiltakene var lite konkrete.

Read More