Matglede i pleie- og omsorg

Arbeiderpartiet ønsker at mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten skal skape livsgnist og matlyst hvor ernæring står sentralt i tjenestetilbudet til bergenserne.

Derfor har Ap/KrF/V-byrådet nylig fremmet «handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten». Planen er tydelig på at Bergen kommune skal forebygge og behandle underernæring, feilernæring og overvekt. Brukere som mottar pleie -og omsorgstjenester skal ha et godt, velsmakende og individuelt tilpasset mattilbud som fremmer helse, livskvalitet og måltidsglede.

Read More

Bystyreinnlegg: Økonomisk sosialhjelp

Ordfører. Arbeiderpartiet er glad for at byrådet er imøtekommende og uttrykker at man vil levere på en bestilling i tråd med forslagsstillernes vedtak, dersom bystyret vedtar det.

Og det vil bystyrets flertall i dag gjøre og Arbeiderpartiet støtter forslagsstillernes ønske.

Byrådet har rett i at sosialtjenesten skal være et siste sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt og at økonomisk sosialhjelp er ment til å være en korttidsytelse og at økonomisk sosialhjelp i seg selv ikke vil løfte noen ut av fattigdom.

Read More

Bystyreinnlegg: Folkehelseplanen

Statusrapport for folkehelseplanen gir oss mulighet til å justere kursen der det er nødvendig. Byrådet har helt riktig valgt å styrke innsatsen for å redusere sosiale helseforskjeller.

Vi ønsker ikke en by hvor det er sosiale helseforskjeller mellom menn og kvinner, mellom renholdere og lærere, eller om man er bosatt på Nattland eller Løvstakksiden. Men sånn er det. Paradokset er at i en tid med stadig vekst og utvikling i det norske samfunnet så øker de sosiale forskjellene. Det er også tilfellet i Bergen. Derfor er det så viktig at byrådets tilnærming til folkehelsearbeidet forankres i tanken om en mer rettferdig by med mindre forskjeller. Samtidig er det et tankekors at sosial ulikhet i helse ikke var nevnt i den opprinnelige planen og at tiltakene var lite konkrete.

Read More

Interpellasjon: Ensomhet

Først vil jeg få rose interpellanten for å løfte en svært viktig debatt. Arbeiderpartiet mener også at byråden har svart godt for seg og opplyst debatten på en god måte. Samtidig mener vi at interpellantens forslag til vedtak er svært viktig og derfor vil vi støtte dette.

Noen betraktninger ønsker jeg å komme med ordfører; Ensomhet som problemstilling er krevende. I nabolaget mitt på Slettebakken, viser kommunens levekårsrapporter at halvparten av innbyggerne i strøket vårt er uten nære venner og sterke nettverk. Altså, halvparten opplever grader av utenforskap – og med høy sannsynlighet også ensomhet.

Read More