Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle

Arbeiderpartiet har en ambisjon om at Bergen skal bli en foregangskommune innen idrett- og aktivitetsutvikling.

Derfor skal vi satse på breddeidretten, utvikle talenter og legge til rette for toppidretten. Idrettsplanen som byrådet la frem i 2016 skisserte både muligheter og løsninger for at nærmiljøene og en samlet by kan tilby et variert aktivitetstilbud innenfor den egenorganiserte og organiserte idretten.

Read More

Bedre svømmeopplæring

Bedre svømmeopplæring!

I Bergen investerer vi mer penger i god svømme- og livredningsopplæring for både barnehagebarn og for elevene i bergensskolen.

Kystbyen Bergen skal gå foran og tilby den beste svømmeopplæringen i landet. Barn og unge har nær tilgang til sjø og vann i byen vår og det er derfor viktig med gode svømmeferdigheter slik at de er trygge og fortrolige med å delta i aktiviteter i vann.

Read More

Idrettspolitisk tillitskrise

La meg bare få punktere myten med en gang: Det er ikke Trond Mohn som er problemet.

Foto: Bergen kommune

«Lokaldemokratiets spilleregler bør gjelder for alle, også for gavmilde milliardærer.» Dette skrev BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand, i en kommentar nylig om «Trond Mohns metode».

I forrige uke barket Høyres Henning Warloe og idrettens velgjører Trond Mohn sammen i en idrettspolitisk krangel som vi alle egentlig gjerne skulle vært foruten. Jeg kjenner dem begge som bra folk som her var uenig i sak, men bommet på ball og sparket hverandre på leggen.

Read More

Miljøvennlig fotball

Fotball er i dag den største idretten både for jenter og gutter i Bergen. Etableringen av kunstgressbaner skaper en betydelig aktivitetsøkning som er gledelig både for barn og unge samt også i et folkehelseperspektiv. Samtidig må vi også erkjenne det at kunstgress kan ha uheldige miljøkonsekvenser.

Foto: Bergens Tidende
Read More

Bystyreinnlegg: Folkehelseplanen

Statusrapport for folkehelseplanen gir oss mulighet til å justere kursen der det er nødvendig. Byrådet har helt riktig valgt å styrke innsatsen for å redusere sosiale helseforskjeller.

Vi ønsker ikke en by hvor det er sosiale helseforskjeller mellom menn og kvinner, mellom renholdere og lærere, eller om man er bosatt på Nattland eller Løvstakksiden. Men sånn er det. Paradokset er at i en tid med stadig vekst og utvikling i det norske samfunnet så øker de sosiale forskjellene. Det er også tilfellet i Bergen. Derfor er det så viktig at byrådets tilnærming til folkehelsearbeidet forankres i tanken om en mer rettferdig by med mindre forskjeller. Samtidig er det et tankekors at sosial ulikhet i helse ikke var nevnt i den opprinnelige planen og at tiltakene var lite konkrete.

Read More

Hilsningstale: Trond Mohn Games

Hver eneste dag er tusenvis av barn, unge og voksne aktive i idrettshaller og anlegg som Trond Mohn har vært med å finansiere. For samfunnet vårt har dette en verdi langt utover det økonomiske. Gjennom idretten skapes det arenaer for fysisk aktivitet og folkehelse som slår positivt ut på samfunnsregnskapet, men som også gir den enkelte en aktiv hverdag og gode opplevelser gjennom idrettens fellesskap.

Read More

Tale: Markering av skøyteguttene

Kjære alle sammen,

Først og fremst ønsker jeg, i likhet med ordføreren, å ønske dere gratulerer med en fantastisk OL-innsats og skøytesesong. Dere er en inspirasjon for alle skøytespirer der ute, og vi er ekstra stolte over dere her hjemme i Bergen. Tenk at vi, som ordføreren påpeker, er så heldige at vi i dag får muligheten til å stå her og hylle tre gullmedaljevinnere. Det er en utrolig spesiell og sterk følelse.

Read More