En skole i tiden er en skole for fremtiden

I august har rundt 3000 6-åringer sin første skoledag på en av Bergens mange grunnskoler. Første skoledag er en spesiell dag, en merkedag både for de nye elevene selv og for familiene deres.

En flokk spente barn og voksne står samlet på skoleplassen, den lille gutten eller jenta holder mor eller far i hånden, kikker blygt rundt seg og venter med spenning på at rektor skal lese opp akkurat hennes eller hans navn.  Så går barnet frem til rektor, strekker frem hånden og hilser. Skoledagen har begynt.

Read More

SFO for alle barn!

Skolefritidsordningen er en viktig fellesarena hvor alle barn skal ha like muligheter og ingen skal ekskluderes fra å delta.

Arbeiderpartiet vil at SFO skal inkludere flere barn og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Da er det helt avgjørende at kvaliteten i SFO er god og at Bergen kommune innfrir barnas forventninger om et innholdsrikt tilbud.

 

Derfor har Arbeiderpartiet i byråd utarbeidet en ny rammeplan for SFO med satsingsområdene «vennskap, lek og læring». Det er første gang det er utarbeidet en rammeplan som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av tilbudet. På denne måten får barn og foresatte informasjon om hva de kan forvente av SFO og vi får tydeliggjort kravet til skolene om å levere et tilbud med høy kvalitet.

Read More

Bedre svømmeopplæring

Bedre svømmeopplæring!

I Bergen investerer vi mer penger i god svømme- og livredningsopplæring for både barnehagebarn og for elevene i bergensskolen.

Kystbyen Bergen skal gå foran og tilby den beste svømmeopplæringen i landet. Barn og unge har nær tilgang til sjø og vann i byen vår og det er derfor viktig med gode svømmeferdigheter slik at de er trygge og fortrolige med å delta i aktiviteter i vann.

Read More