Kvalitet i barnehagene

Barnehagene som organisasjon har gjennomgått store endringer de siste tiårene i takt med generelle samfunnsendringer.

Økt mangfold, flere små barn, økt institusjonalisering av barndommen, krav om større fleksibilitet og stadig nye krav til barnehagens omsorgsfunksjon, faglighet og profesjonalitet i møte med barn og foreldre er noen av de mest umiddelbare endringene sektoren står overfor og må håndtere.

Read More

Barnehagepengene til barnehagebarna!

Vi har nylig blitt kjent med at Bergen kommune mener barnehagekjeden Akasia har hatt lavere bemanning i barnehagene enn de har fått penger til gjennom flere år.

Kommunen krever derfor at barnehagekjeden betaler tilbake 28 millioner kroner i offentlige tilskudd.

Jeg skal ikke forhåndsdømme Akasiabarnehagene. De skal få gjøre sine vurderinger av saken og komme med sin (høyst) nødvendige forklaring. Men det er betimelig å ta en titt i bakspeilet for å se hva som er årsaken til at Bergen kommune fører økonomisk tilsyn med denne og andre barnehagekjeder.

Read More

Ja til bemanningsnorm!

Stortinget har vedtatt ny bemanningsnorm for barnehagene. Et enstemmig bystyre i Bergen støtter innføring av bemanningsnorm for barnehagene, men er tydelig på at denne må fullfinansieres av staten, at barnehagene må få tid på seg til å innfri nye krav og at bemanningsnormen må holde i hevd trygghet og tilknytning for barna og gode arbeidsvilkår for de ansatte.

Read More