Matglede i pleie- og omsorg

Arbeiderpartiet ønsker at mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten skal skape livsgnist og matlyst hvor ernæring står sentralt i tjenestetilbudet til bergenserne.

Derfor har Ap/KrF/V-byrådet nylig fremmet «handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten». Planen er tydelig på at Bergen kommune skal forebygge og behandle underernæring, feilernæring og overvekt. Brukere som mottar pleie -og omsorgstjenester skal ha et godt, velsmakende og individuelt tilpasset mattilbud som fremmer helse, livskvalitet og måltidsglede.

Read More

Bystyreinnlegg: Økonomisk sosialhjelp

Ordfører. Arbeiderpartiet er glad for at byrådet er imøtekommende og uttrykker at man vil levere på en bestilling i tråd med forslagsstillernes vedtak, dersom bystyret vedtar det.

Og det vil bystyrets flertall i dag gjøre og Arbeiderpartiet støtter forslagsstillernes ønske.

Byrådet har rett i at sosialtjenesten skal være et siste sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt og at økonomisk sosialhjelp er ment til å være en korttidsytelse og at økonomisk sosialhjelp i seg selv ikke vil løfte noen ut av fattigdom.

Read More