Sosialpolitikk for dem som trenger fellesskapet mest

Alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Derfor vil Arbeiderpartiet at kommunen skal levere tjenester av høy kvalitet og ta et ekstra ansvar for dem som trenger fellesskapet mest.

Foto: Presentasjon av Bergen kommunes levekårsrapport i 2016.

Allerede etter ett år ved makten la byrådet frem en handlingsplan mot fattigdom med spesielt vekt på barnefamiliers situasjon.

Statusrapporter peker på en høyst reell bekymring for det økende antallet barn som lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Read More