Kvalitet i barnehagene

Barnehagene som organisasjon har gjennomgått store endringer de siste tiårene i takt med generelle samfunnsendringer.

Økt mangfold, flere små barn, økt institusjonalisering av barndommen, krav om større fleksibilitet og stadig nye krav til barnehagens omsorgsfunksjon, faglighet og profesjonalitet i møte med barn og foreldre er noen av de mest umiddelbare endringene sektoren står overfor og må håndtere.

Read More

Tale: Nyutdannede grunnskolelærere (HVL) 2018.

Gratulerer med dagen!

Mitt navn er Pål Hafstad Thorsen og jeg er byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

Samlet her i dag er dere nyutdannede fra flere ulike studieretninger: grunnskolelærere, master i barne- og ungdomslitteratur, master i fysisk aktivitet og kosthold i et skoleperspektiv, master i musikkpedagogikk, master i samfunnsdidaktikk, og master i undervisningsvitenskap. Først og fremst vil jeg si gratulerer så masse til dere alle med utdannelsen! I dag feirer dere at flere år med slit, strev, mye moro og ny kunnskap er over. Og jeg håper dere er klare til å ta arbeidslivet med storm!

Over 15 000 barn går i en barnehage i Bergen og vi har 30.000 elever i grunnskolen. Det betyr at barnehage og skole utgjør en enormt viktig del av livet til nesten alle små barn i byen vår. Det vil også si at dere som i dag uteksamineres skal utgjøre en veldig viktig del av livet til veldig mange små mennesker. De trenger trygge og kompetente voksne. Og det er dere!

Read More

Tale: Nyutdannede barnehagelærere (HVL) 2018

Gratulerer med dagen og gratulerer så mye med utdannelsen!

I dag feirer dere at flere år med slit, strev, mye moro og ny kunnskap er over. Og jeg håper dere er klare til å ta fatt på viktige oppgaver i arbeidslivet. Jeg har fått vite at det i dagens seremoni er studenter representert fra flere studieretninger: barnehagelærerutdanningen, bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet, samt bachelor i kroppsøving og idrettsfag og ikke minst studenter som har tatt master i barnehagekunnskap.

Read More