Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle

Arbeiderpartiet har en ambisjon om at Bergen skal bli en foregangskommune innen idrett- og aktivitetsutvikling.

Derfor skal vi satse på breddeidretten, utvikle talenter og legge til rette for toppidretten. Idrettsplanen som byrådet la frem i 2016 skisserte både muligheter og løsninger for at nærmiljøene og en samlet by kan tilby et variert aktivitetstilbud innenfor den egenorganiserte og organiserte idretten.

Read More

Miljøvennlig fotball

Fotball er i dag den største idretten både for jenter og gutter i Bergen. Etableringen av kunstgressbaner skaper en betydelig aktivitetsøkning som er gledelig både for barn og unge samt også i et folkehelseperspektiv. Samtidig må vi også erkjenne det at kunstgress kan ha uheldige miljøkonsekvenser.

Foto: Bergens Tidende
Read More