SFO for alle barn!

Skolefritidsordningen er en viktig fellesarena hvor alle barn skal ha like muligheter og ingen skal ekskluderes fra å delta.

Arbeiderpartiet vil at SFO skal inkludere flere barn og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Da er det helt avgjørende at kvaliteten i SFO er god og at Bergen kommune innfrir barnas forventninger om et innholdsrikt tilbud.

 

Derfor har Arbeiderpartiet i byråd utarbeidet en ny rammeplan for SFO med satsingsområdene «vennskap, lek og læring». Det er første gang det er utarbeidet en rammeplan som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av tilbudet. På denne måten får barn og foresatte informasjon om hva de kan forvente av SFO og vi får tydeliggjort kravet til skolene om å levere et tilbud med høy kvalitet.

Read More