Idrettspolitisk tillitskrise

La meg bare få punktere myten med en gang: Det er ikke Trond Mohn som er problemet.

Foto: Bergen kommune

«Lokaldemokratiets spilleregler bør gjelder for alle, også for gavmilde milliardærer.» Dette skrev BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand, i en kommentar nylig om «Trond Mohns metode».

I forrige uke barket Høyres Henning Warloe og idrettens velgjører Trond Mohn sammen i en idrettspolitisk krangel som vi alle egentlig gjerne skulle vært foruten. Jeg kjenner dem begge som bra folk som her var uenig i sak, men bommet på ball og sparket hverandre på leggen.

Read More

Hilsningstale: Trond Mohn Games

Hver eneste dag er tusenvis av barn, unge og voksne aktive i idrettshaller og anlegg som Trond Mohn har vært med å finansiere. For samfunnet vårt har dette en verdi langt utover det økonomiske. Gjennom idretten skapes det arenaer for fysisk aktivitet og folkehelse som slår positivt ut på samfunnsregnskapet, men som også gir den enkelte en aktiv hverdag og gode opplevelser gjennom idrettens fellesskap.

Read More