Bedre svømmeopplæring

Bedre svømmeopplæring!

I Bergen investerer vi mer penger i god svømme- og livredningsopplæring for både barnehagebarn og for elevene i bergensskolen.

Kystbyen Bergen skal gå foran og tilby den beste svømmeopplæringen i landet. Barn og unge har nær tilgang til sjø og vann i byen vår og det er derfor viktig med gode svømmeferdigheter slik at de er trygge og fortrolige med å delta i aktiviteter i vann.

Read More